wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy

Agencja detektywistyczna PART powstała trzydzieści lat temu. Od tego czasu z dobrymi efektami zajmujemy się pomaganiem ludziom, podmiotom gospodarczym i instytucjom w trudnych sytuacjach. W przypadku osób prywatnych problemy mają odzwierciedlenie przede wszystkim w życiu osobistym, zaś w przypadku przedsiębiorstw, spółek czy instytucji odwołują się głównie do wywiadu gospodarczego, pozyskiwania informacji o potencjalnych współpracownikach czy sprawdzania informacji na temat zatrudnionych w firmie osób. Świadczone przez nas usługi zawsze opierają się na zebraniu szczegółowych materiałów dowodowych, które następnie mogą zostać wykorzystane do celów procesowych. Krótko mówiąc, zajmujemy się zbieraniem wszelkich informacji, które mogą okazać się niezbędne z biznesowego punktu widzenia.

W dzisiejszych czasach informacja biznesowa jest wartością nadrzędną. To od niej wszystko się zaczyna. Skuteczny wywiad gospodarczy rozumiemy jako uzyskiwanie, analizowanie i udostępnianie wszelkich istotnych informacji dotyczących sytuacji prawnej, handlowej i finansowej wskazanych przez zleceniodawcę przedsiębiorstw. Do pożądanych informacji należą też dane kadrowe, czyli zbiór rzetelnych wiadomości na temat pracowników. Tego typu usługi są świadczone na zlecenie podmiotów gospodarczych i mają na celu zdobycie znaczącej przewagi konkurencyjnej, oszacowanie ryzyka współpracy, a także uniknięcie potencjalnych strat lub odzyskanie należności od dłużników.

Wywiad gospodarczy w agencji detektywistycznej PART – oferta

Wywiad gospodarczy ma na celu pozyskanie szczegółowych informacji personalnych (które dotyczą m.in. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą czy osoby fizycznej występującej w spółce prawa handlowego), informacji majątkowych (które dotyczą osób fizycznych i firm) oraz informacji na temat zobowiązań (zarówno osób fizycznych, jak i firm). Tego typu usługa pozwala na zbadanie i rozpoznanie potencjalnego współpracownika lub konkurencyjnej firmy. Taka konieczność może się pojawić w związku z możliwością nawiązania porozumienia z kontrahentem bądź rywalizacji z innym podmiotem gospodarczym.

Standardowy wywiad gospodarczy ogranicza się do sprawdzenia podstawowych danych na temat wskazanej przez zleceniodawcę firmy. Pozyskanie informacji odbywa się pod kątem dokładnej weryfikacji dokumentów rejestrowych podmiotu gospodarczego. Ponadto nasi wykwalifikowani pracownicy mogą przeprowadzić pełne sprawdzenie firmy, które pozwala uzyskać całościowy ogląd wiarygodności i wierzytelności biznesowej potencjalnego kontrahenta albo rywala. Tego typu informacje obejmują między innymi dane na temat majątku, którym dysponuje przedsiębiorstwo, informacje o jego zadłużeniu czy potencjalnej niewypłacalności. Dla podmiotów, które chcą określić własne zasady funkcjonowania lub ustalić, jakie mogą być źródła sukcesu w konkurencyjnej firmie, sprawdzamy plany rozwojowe rywala i zdobywamy informacje o zatrudnieniu i kadrze. Nasze usługi pozwolą się Państwu przekonać, czy osoby, z którymi chcecie Państwo wejść we współpracę lub powierzyć interesy, są godne zaufania.