Agencja detektywistyczna

(+48) 604 521 172

Profesjonalna agencja detektywistyczna

Nasza agencja detektywistyczna ma na koncie trzydzieści lat realizacji profesjonalnych usług detektywistycznych. Mottem działania biura PART jest niesienie profesjonalnej pomocy klientom w rozwiązywaniu ich problemów, przy wykorzystywaniu głębokiej wiedzy i bogatego doświadczenia zawodowego – z gwarantowaną pełną dyskrecją. Nasza szeroka oferta skierowana jest zarówno do osób, jak też do podmiotów gospodarczych, urzędów i instytucji, które z różnych powodów nie mogą zabezpieczyć swoich praw lub majątków albo pozyskać bądź zweryfikować istotnych do ich funkcjonowania informacji.

Jeśli:

  • chcą Państwo pozyskać szczegółowe i wiarygodne informacje poparte dowodami,
  • potrzebują Państwo dokonać profesjonalnych sprawdzeń swoich kontrahentów czy lojalności pracowników,
  • chcą Państwo udokumentować nieuczciwą konkurencję, znaleźć osoby ukrywające się albo zdobyć informacje na temat majątku dłużnika,
  • na którekolwiek z tych pytań odpowiedzieliście Państwo twierdząco, to zapraszamy do nas – agencja detektywistyczna PART poleca się do usług!
(+48) 604 521 172 (24h)
biuro@detektyw.dei.pl
agencja detektywistyczna

Agencja detektywistyczna PART – Jerzy Partyła

Twórca PART – Jerzy Partyła – to absolwent Politechniki Krakowskiej i Studium Podyplomowego ASW; licencjonowany prywatny detektyw; założyciel (13 lutego 1988 roku) i prezes zarządu Agencji Detektywistycznej PREVENT w Krakowie; współzałożyciel i wiceprezes zarządu ds. Organizacyjnych POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW – Stowarzyszenia Przedsiębiorców (od 21 grudnia 2016 roku); współzałożyciel i wiceprezes zarządu pierwszej organizacji zrzeszającej detektywów – Polskiego Stowarzyszenia Pracodawców Agencji Ochrony Osób Mienia i Usług Detektywistycznych (w latach 1989-1992); współzałożyciel i pierwszy prezes zarządu Małopolskiego Związku Firm Ochrony Osób Mienia i Usług Detektywistycznych (1994-2002), członek zarządu Krajowego Związku Pracodawców Agencji Ochrony Osób Mienia i Usług Detektywistycznych (1996-2002); były oficer zajmujący się kontrwywiadowczym zabezpieczeniem przemysłu; były wykładowca w Pomaturalnej Szkole Detektywów w Krakowie (1991); wieloletni członek IPA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów).