Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja, mimo że jest praktyką zabronioną prawem, dotyka wiele przedsiębiorstw. Jej stosowanie oznacza najczęściej poważne straty finansowe, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do upadłości firmy. Jeżeli podejrzewacie, że w stosunku do Waszej firmy dochodzi do tej bezprawnej praktyki, Biuro Detektywistyczne „PART” dokona niezbędnych sprawdzeń, a w szczególności w zakresie:
– utrudniania dostępu do rynku (np. poprzez dumping);
– naśladownictwa produktów, które może wprowadzić klienta w błąd co tożsamości produktu lub
producenta;
– rozpowszechniania nieprawdziwych informacji mogących wyrządzić krzywdę Waszej firmie;
– przekupstwa;
– nieuczciwej reklamy;
– wprowadzającemu w błąd oznaczaniu towarów lub usług.

Z wyników naszej pracy sporządzamy szczegółowy raport wzbogacony materiałami fotograficznymi/filmowymi, który może być dobrym i wiarygodnym materiałem dowodowym w postępowaniu sądowym.

Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegółową ofertę!

(+48) 604 521 172

biuro@detektyw.dei.pl